Consultanta in domeniul gestiunii deseurilor

Home / Consultanta in domeniul gestiunii deseurilor
Consultanta in domeniul gestiunii deseurilor

Compania PROSAL CONSULTING asigură, prin specialiștii săi:
o Asistență la identificarea deseurilor generate conform codului deșeurilor în conformitate cu legislația în vigoare;
o Consilierea si intermedierea relației cu laboratoare specializate pentru a efectua analize care să permită încadrarea corectă a deșeurilor;
o Soluții tehnice pentru a colectare, transport, manipulare, sortare, tratare și eliminare pentru orice categorie de deșeuri, cu costuri minime pentru beneficiar – producătorul de deșeuri – în conformitate cu legislația română în vigoare;

o Consultanta pentru a închide depozitele de deșeuri;
o Consultanta pentru a construi un depozit de deșeuri industriale, deșeuri menajere, deșeuri periculoase;
o Consultanță în scopul de a atrage fonduri pentru a realiza obiectivele de protecție a mediului.